Jardí botànic de vegetació natural olotina

Jardí botànic de vegetació natural olotina

El magnífic Jardí Botànic de Vegetació Natural Olotina, situat a l’interior del Parc Nou, es presenta com una sala més del Museu dels Volcans que ens mostra la roureda de roure pènol (Quercus robur) i una gran diversitat d’espècies vegetals característiques de les rouredes humides. En destaca especialment l’arbreda monumental, que està formada per majestuosos roures pènols de mes de 250 anys i 25 metres d’alçada, acompanyats per boixos i grèvols que assoleixen port arbori.
Dins del recinte del Parc Nou existeixen avui una vintena d’espècies arbòries diferents i més d’un centenar d’espècies arbustives i herbàcies. Així mateix, s’hi pot observar la vida complexa i canviant del bosc humit, amb els cicles anuals d’aparició i caiguda de fullatge, de florida i fructificació.

Jardí de plantes medicinals i espai hortícola

El jardí de plantes medicinals mostra algunes de les plantes que han estat emprades pels habitants de la Garrotxa al llarg de la història com a medicinals. Dins d’aquesta àrea hi tenen cabuda totes les plantes silvestres de la Garrotxa utilitzades com a medicinals, a més de totes les plantes medicinals cultivades popularment.
El Parc Nou té també un espai hortícola format per 80 horts. Aquests horts es deixen a persones, la majoria jubilades, que volen gaudir de l’oportunitat de conrear els seus propis aliments.

Estació meteorològica

Des de l’any 1988 es troba en funcionament al Parc Nou una estació meteorològica que forma part de les diferents xarxes oficials d’observadors meteorològics.
És l’estació 0390 D del centre meteorològic territorial de Catalunya i consta dels següents aparells: baròmetre de mercuri, barotermohigrògraf, penell i anemòmetre amb els corresponents indicadors, termòmetre de màxima i mínima, higròmetre, pluviòmetre i pluviògraf.
La gàbia meteorològica té una cara de vidre, que permet al visitant veure els aparells del seu interior que van acompanyats d’una petita explicació sobre la seva utilitat, funcionament i lectura.

Ocells del Parc Nou

El Parc Nou és un Parc urbà que té un gran valor ornític. Alterna espècies d’espais oberts com per exemple la puput Upupa epops amb espècies de bosc com el pica-soques blau Sitta europaea i espècies mixtes com la merla Turdus merula. El fet que hi hagi arbres molt madurs i vells fa que hi siguin abundants ocells que s’alimenten en els seus troncs com el respinell comú Certhia brachydactyla, el picot verd Picus viridis i el picot garser gros Dendrocopus major. Els arbres fruiter en les arees d’esplai i al bosc caducifoli mixt també enriqueixen la biodiversitat.
En el Parc el visitant hi troba dos punts recomanats per observar ocells: espais oberts i el bosc en aquests punts s’hi troba un plafó on hi figuren les espècies més fàcils d’observar.

Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot

Sant Esteve, 29
17800 Olot
972 27 27 77
www.olotcultura.cat