L’Institut Municipal de Cultura d’Olot és un organisme autònom de l’Ajuntament d’Olot des del qual es gestiona la política cultural de la ciutat: organització d’activitats culturals; gestió dels equipaments; conservació, investigació i difusió del patrimoni; coordinació amb altres serveis, empreses i entitats que treballin en l’àmbit cultural a la ciutat d’Olot, i, en general, promoure un concepte de cultura útil, obert, plural i educador.