Creu monumental

Creu monumental
Martí Casadevall Mombardó

DATA D’INAUGURACIÓ
7 de setembre de 1955

TEMA
Formes

MATERIAL
Resina

MIDES
117 x 69 x 35 cm

FORMA D’INGRÉS
Adquisició

FONT D’INGRÉS
Ajuntament d’Olot

UBICACIÓ
Plaça del Palau, Mas Bernat – Sant Cristòfol

Reconstrucció d’una creu d’estil gòtic florit. En la part del davant, la creu presenta una figura de Crist. La punta superior de la creu acaba amb una mènsula que sosté un pelicà, animal amb el qual se sol representar l’Amor Diví a través de l’Eucaristia. A l’extrem dret del Crist s’hi troba la Verge, i a l’esquerra Sant Joan, ambdós asseguts. Sota els peus del Crist, Adam ressuscitat, que surt del sepulcre. Al dors de la creu hi ha l’àliga, el lleó, el brau i l’àngel, símbols dels quatre evangelistes. La creu inclou també un capitell octogonal amb les representacions de Santa Caterina d’Alexandria, Sant Bernat i Sant Esteve. Als costats del capitell hi ha dos escuts amb un porc espí.

Es tracta de la reproducció de l’antiga Creu monumental o Creu de Terme que es va fer el 1955 a partir dels fragments de la creu original que es conserven al Museu Parroquial de Sant Esteve. Aquesta còpia va ser modelada el 1936 per Martí Casadevall a partir dels dibuixos del Doctor Joaquim Danés i tallada en pedra anys després per l’escultor figuerenc Novoa. Al Museu Comarcal de la Garrotxa es conserva l’exemplar de guix que va servir per fer la reproducció en pedra.

L’historial de la creu és totalment desconegut i fins ara no ha estat possible trobar cap document que en parli. Danés manté que la creu original esculpida en alabastre hauria estat destruïda pels terratrèmols de 1427 i 1428. La creu o els seus fragments haurien passat a la capella de la Santa Creu enderrocada quan s’urbanitzà la plaça Palau, lloc on els investigadors situen l’antiga residència dels abats de Ripoll. Els fragments s’haurien traslladat llavors a la capella de Sant Miquel, on el capitell es convertí en pica baptismal. Finalment, el 1939 els fragments passaren al Museu Parroquial.
 
A partir d’aquesta suposada reconstrucció de Martí Casadevall que es guarda al Museu de la Garrotxa, l’escultor figuerenc Novoa va fer, anys després, l’exemplar de pedra artificial que el 7 de setembre de 1955 es col·locà a la plaça Palau, on va romandre fins al 2002, quan va ser escapçada. L’estiu del 2003 es va col·locar una nova reproducció de la creu feta de resina i pols de marbre i emmotllada als tallers d’imatgeria Comercial Stylart.

BIBLIOGRAFIA

DANÉS i TORRES, J. Pretèrits Olotins, Olot 1937
MURLÀ GIRALT, J. “Incògnites de la creu monumental d’Olot” Tallaferro, núm. 6, 1978.
La Comarca, Olot, (22 set 2002), p.13.
SERRAT VIÑOLAS, J. “La Creu Monumental d’Olot”, 440, Olot, (octubre 2002), p. 13.
“Les bretolades i la deixadesa degraden bona part de les escultures públiques d’Olot” El Punt, (Girona), (23 set  2002).
DANÉS i TORRES,J. Pretèrits Olotins, Olot 1937.
MURLÀ GIRALT, J. “Incògnites de la creu monumental d’Olot”, Tallaferro núm 6, 1978.
La Comarca (Olot) (22 setembre 2002) p. 13.
SERRAT VINYOLES, j. “La creu monumental d’Olot”, 440 (Olot) (octubre 2002) p. 13.
CASAS,J. “Les bretolades i la deixadesa degraden bona part de les escultures públiques d’Olot” El Punt (Girona) (23 agost 2002).
CICRES, A. DE LA PRIMAVERA, G. “Substituiran les escultures públiques d’Olot, deteriorades per bretolades per còpies exactes” El Punt (Girona) (17 juliol 2003) p. 46.
GUINÓ;A. “Tornen a col·locar la creu de la plaça Palau” El Punt (Girona) (15 agost 2003) p.36.
La Comarca (Olot) núm. 1208 (17 juliol 2003) p.16.
La Comarca (Olot) núm. 1211 (21 agost 2003) p. 12.

 

També et pot interessar:


Torna a l'inici