Portal volcànic

Portal volcànic
Josep Guinovart Bertran

DATA D’INAUGURACIÓ
19 d’octubre de 1996

TEMA
Formes

MATERIAL
Ferro

MIDES
15 m

FORMA D’INGRÉS
Adquisició

FONT D’INGRÉS
Ambientalia S.A. & Blas Moreno S.L.

UBICACIÓ
Rotonda de la Solfa, Sant Roc

La composició d’aquesta escultura ens recorda una enorme balança formada per una columna central més gruixuda a la base i progressivament  més prima a dalt. La columna sosté una planxa de ferro plana, doblada en forma semicircular, dels extrems de la qual pengen dos cons volcànics construïts també en ferro. Un està pintat de color verd i l’altra taronja. Recolzades a la part superior de la planxa de ferro hi veiem unes lletres d’acer inoxidable que formen la paraula OLOT.

Es tracta d’una escultura dedicada a Olot, en la qual es representa un dels elements més característics i representatius de la ciutat: els volcans. La composició inclou també el nom de la ciutat que corona el conjunt. En principi es titulava Al·legoria d’Olot, però finalment es va reconvertir en Portal volcànic.

Es va inaugurar, en presència de les autoritats, l’equip de govern, l’exalcaldable Pere Macias i la llavors alcaldessa Isabel Brusossa, el dia 19 d’octubre de 1996. El projecte va ser possible mercès a la col·laboració de l’empresa Ambientalia SA i Blas Moreno SL.

És una versió molt diferent de la maqueta que s’havia presentat temps enrere. S’hi van introduir millores tècniques que van fer perdre el sentit al·legòric que tenia abans l’escultura. Segons la premsa, es comentava que, vista la maqueta, l’obra definitiva havia resultat decebedora i es constatava la necessitat de crear una comissió estètica ciutadana perquè assessorés l’Ajuntament en encàrrecs com aquests, destinats a la via pública.

INSCRIPCIONS

Al davant, sobre un petit monòlit hi ha una placa amb la inscripció següent: “El Portal Volcànic / obra de Josep Guinovart, inaugurada / el dia 19 d’octubre de 1996 / per l’Hble. Sr. Pere Macias i Arau, conseller de Medi Ambient / de la Generalitat de Catalunya, / essent alcaldessa de la ciutat, / l’Il·lma. Sra. Isabel Brussosa i Planas. / Cedida per Ambientalia SA / Blas Moreno SL”.

BIBLIOGRAFIA

La Comarca d’Olot. Olot. núm. 874 (17 octubre 1996), p.9
La Comarca d’Olot. Olot. núm. 875 (24 octubre 1996), p.19

També et pot interessar:


Torna a l'inici