fbpx
XERRADES

El gat fer a l’Alta Garrotxa: Quin és el seu estat poblacional i genètic?

A càrrec de Pau Federico Arché

Divendres 22 d'abril de 2022, 19 h, Sala d’actes de l’Espai Cràter

El gat fer a l’Alta Garrotxa: Quin és el seu estat poblacional i genètic?

El gat fer (Felis silvestris Schreber, 1777) és l’únic carnívor de la família dels fèlids present a Catalunya. La seva distribució se centra, principalment a la meitat nord del Principat, Pirineu, Prepirineu i en menor grau a l’extrem sud del territori, al Parc Natural de Ports de Tortosa-Besseit (Ruiz-Olmo et.al., 1995). No obstant, es tracta d’una espècie poc estudiada per culpa del  seu comportament solitari i esquiu. En aquest estudi es pretén determinar-ne la distribució a un nivell més local dins l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, i també fer una aproximació de densitat a partir de la individualització d’exemplars amb fotoparament, ja que cada individu presenta un patró de pelatge diferent. Per assolir aquests dos objectius, s’han instal·lat càmeres de fotoparament a 24 ubicacions diferents dins l’àrea d’estudi. Per altra banda, una de les principals amenaces del gat fer (Felis silvestris) és la hibridació amb el gat domèstic, tot i que Catalunya no es tenen dades sobre aquesta problemàtica. És per això que s’ha cregut oportú iniciar una metodologia per a la recollida de mostres no invasives de l’espècie objectiu, així com estipular la tecnologia d’anàlisi genètica al laboratori per tal d’obtenir dades per determinar el grau d’hibridació de les poblacions de gat fer (Felis silvestris) a Catalunya.

Pau Federico Arché és tècnic superior en gestió forestal i del medi natural. És el guanyador de la Beca Oriol de Bolòs 2018.

Ho organitza: SIGMA, PEHOC i Espai Cràter.


Activitats Relacionades:

Go to Top