Què cal fer per demanar un espai?

Equipaments culturals que es poden demanar: