Biblioteca Marià Vayreda

La Biblioteca Marià Vayreda cedeix diversos espais per a portar-hi a terme activitats (la sala general de la planta baixa i la sala infantil de la planta -1) i exposicions (la planta baixa, les finestres del carrer Major i el carrer Pati i els vidres laterals de l’escala a la planta baixa).

Capacitat de la sala general de la planta baixa: 80 persones

Capacitat de la sala infantil: 50 persones

La cessió de l’espai de la Biblioteca és gratuïta. 

Normativa d’ús
Formulari de petició

Com demanar un espai a la Biblioteca Marià Vayreda?

Cal presentar dos documents:  la instància general i el formulari de petició d’un espai de la Biblioteca.
  1. Llegir atentament la normativa de cessió d’un espai de la Biblioteca.
  2. Descarregar i omplir el formulari de petició d’un espai de la Biblioteca.
  3. Presentar una instància a l’Ajuntament d’Olot juntament amb el formulari de l’equipament omplert. Aquí hi trobareu la informació i els documents necessaris per fer-ho.
  4. També es pot demanar utilitzar el sistema de venda d’entrades d’Olot Cutlura. Per demanar-ho cal omplir aquest el formulari i aquest document SEPA  i entrar-los via instància genèrica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot.

Contacte dels responsables de la Biblioteca Marià Vayreda

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb els responsables de la Biblioteca al 972 26 11 48 i al correu jbadiap@bibgirona.cat.