Biblioteca Marià Vayreda

La Biblioteca Marià Vayreda cedeix diversos espais per a portar-hi a terme activitats (la sala general de la planta baixa i la sala infantil de la planta -1) i exposicions (la planta baixa, les finestres del carrer Major i el carrer Pati i els vidres laterals de l’escala a la planta baixa).

Capacitat de la sala general de la planta baixa: 100 persones

Capacitat de la sala infantil: 60 persones

La cessió de l’espai de la Biblioteca és gratuïta. 

Normativa d’ús
Formulari de petició

Com demanar un espai a la Biblioteca Marià Vayreda?

Cal presentar dos documents:  la instància general i el formulari de petició d’un espai de la Biblioteca.
  1. Llegir atentament la normativa de cessió d’un espai de la Biblioteca.
  2. Descarregar i omplir el formulari de petició d’un espai de la Biblioteca.
  3. Presentar una instància a l’Ajuntament d’Olot juntament amb el formulari de l’equipament omplert. Es pot fer telemàticament a través del web de l’Ajuntament o de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.  Aquí hi trobareu la informació i els documents necessaris per fer-ho.

Contacte dels responsables de la Biblioteca Marià Vayreda

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb els responsables de la Biblioteca al 972 26 11 48 i al correu jbadiap@bibgirona.cat.