Més de 119.000 persones van passar, l’any 2018, per la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot i es van fer deixar un total de 74.064 materials en préstec. Retornar i endur-se material és el motiu principal pel qual els usuaris visiten la Biblioteca.

Una enquesta feta a 176 usuaris de l’equipament indica entre d’altres coses, la Biblioteca compta amb un públic molt fidel i que valora els serveis amb una nota d’excel·lent.

Un total de 119.211 persones han passat per la Biblioteca Marià Vayreda l’any 2018, fet que suposa una mitjana de 423 persones diàries. Al llarg de tot l’any passat es van deixar en préstec 74.064 documents, el que representa un increment d’un 0,86% respecte el 2017. Cada dia, de mitjana, es fan 263 préstecs. Segons les dades reals que es recullen cada dia.

Per altra banda, l’Institut de Cultura d’Olot va encarregar una enquesta entre les usuaris de la Biblioteca per conèixer els seus interessos i la seva valoració respecte aquest equipament. Així, durant la passada tardor, es van enquestar 176 usuaris de diferents perfils, edats i en diferents franges horàries.

Els resultats de l’enquesta  ens indiquen que els usuaris són molt fidels a la Biblioteca Marià Vayreda. Més de la meitat dels enquestats hi venen, almenys, tres vegades al mes. El motiu principal de les visites és el préstec de documents i un 45% hi venen per llegir, d’aquests, la meitat ho fan per llegir premsa i revistes. Un 27% dels usuaris utilitza la biblioteca d’Olot com a espai d’estudi i dos de cada deu es connecten a l’internet de l’espai.

Els prop de 200 enquestats valoren molt positivament la Biblioteca: donen un 4,67 sobre 5 al servei de préstec de documents i un 4,42 sobre 5 a l’espai. Quasi tres quartes parts dels enquestats afirmen haver rebut una atenció excel·lent o molt bona per part del personal de la Biblioteca

Al preguntar als usuaris quins canvis proposarien fer a la Biblioteca, suggereixen millores en els següents apartats: espais, fons, internet i informàtica, horari, activitats, atenció al públic i comunicació.

En concret, es fa referència a una manca d’espai, es demana ampliar el fons en diferents apartats (altres idiomes, còmics, llibres de temàtiques concretes,…), millores a la connexió a internet, ampliació de l’horari o més activitats de foment a la lectura, entre d’altres.

Per horaris, és a la tarda quan més persones venen a la Biblioteca, sobretot a partir de les 18 h. Una gran majoria dels enquestats (un 73%) ve sol a la biblioteca i un 15% ho fa acompanyat de nens i nenes. Per edats, un 50% tenen entre 35 i 69 anys, un 30% entre 18 i 34 anys, un 10% més de 70 anys i un 7% són menors d’edat.

Un 76% dels usuaris són olotins, un 14% venen dels pobles de la Garrotxa i hi ha un petit percentatge que viuen a les comarques gironines o fins i tot a les barcelonines i utilitzen la biblioteca d’Olot.