Les oficines de la nova àrea estan ubicades al segon pis de l’Hospici i és on els ciutadans es poden adreçar per qualsevol tràmit o consulta.

La unió de cultura i educació respon a una lògica de treball. Les polítiques educatives i culturals persegueixen un mateix objectiu: contribuir al ple desenvolupament de la ciutadania i les fronteres entre els dos àmbits sovint són poc definides.

L’Ajuntament d’Olot ha unificat els serveis de cultura i educació en una única àrea, que s’ubica a la segona planta de l’Hospici. A partir d’ara és aquí on cal anar a fer els diferents tràmits relacionats amb temes culturals i educatius de la ciutat. Tant les adreces electròniques com els números de telèfon són els mateixos que fins ara, amb l’objectiu de facilitar l’adaptació i fer una transició.

Tot i que tradicionalment cultura i educació acostumen a treballar com dos àmbits estancs, a Olot ja fa temps que aporten millors experiències educatives si estan fortament interconnectades. L’educació no és només a les aules i posa el focus en la persona a totes les edats. Les escoles cada vegada demanen més experiències creatives i artístiques i les pràctiques de consum cultural són, en sí mateixes, una important font d’experiències educatives i creixement personal.

Les polítiques i els projectes culturals i educatius persegueixen una mateixa fita: augmentar el nostre nivell de felicitat a través del coneixement i de l’experiència emocional de l’art. Esdevenir persones més crítiques, més reflexives, més diverses, més solidàries, més empàtiques i més lliures contribuint a la plena realització personal. Si aquests són els valors que mouen la ciutadania, aconseguirem viure en una societat més justa, més equitativa, més solidària, més cohesionada, més inclusiva, més culta i més pacífica.

Unir cultura i educació no pretén sumar sinó multiplicar. No es vol situar dos àmbits separats sota un mateix paraigües sinó que la intenció és hibridar programes, barrejar equips, crear projectes que superin fronteres i trenquin amb els compartiments estancs. A les persones que hi treballen se’ls  demana que pensin, ara més que mai, des d’una òptica més oberta on la cultura i l’educació són una sola cosa.

Més informació