El Torín es va omplir dissabte amb més de cent persones que van participar a la Jornada d’inici per a l’elaboració del Pla de Cultura i Educació de la ciutat d’Olot.

Connexió, obertura, porositat, espai públic, barri i Garrotxa, són alguns dels conceptes que es van apuntar com a claus per al Pla.

El procés d’elaboració del Pla seguirà amb unes taules de treball temàtiques que es reuniran al llarg de diverses setmanes i a les quals hi pot participar tothom qui ho desitgi.

Més de cent persones van assistir dissabte a la Sala El Torín, a la Jornada d’inici per a la l’elaboració del Pla de Cultura i Educació d’Olot. L’objectiu d’aquesta primera acció era identificar els reptes que té Olot en matèria de cultures i educació i també els reptes globals de la ciutat i que es poden treballar des d’aquests àmbits.

Els primers resultats, fruit d’un treball grupal i participatiu dels assistents, van identificar la gestió de la diversitat com un dels principals reptes per assegurar la universalitat i evitar la segregació. Una diversitat, entesa des de tots els punts de vista (cultural, d’edat,…).

Un altre dels objectius que van aparèixer va ser arribar tothom, també a totes aquelles persones que no senten interpel·lades pel que en diríem la “cultura legitimada”. Per això, l’escolta i la cerca de connexió i fer xarxa es veuen com a imprescindibles.

L’espai públic, la comarca i tenir en compte el patrimoni i la memòria, són altres conceptes que tindran un pes en la creació del Pla.

La Jornada de dissabte va ser el punt de partida d’un treball que s’allargarà almenys sis mesos i que culminarà amb la redacció del Pla de Cultura i Educació.

Ara es crearan diverses taules de treball, cadascuna centrada en un repte que es reuniran en diverses ocasions per aboradar un tema concret. Tothom està convidat a unir-se a una d’aquestes taules.  El seguiment del procés d’elaboració del Pla de Cultura i Eduació es pot fer a través del web https://pladeculturaieducacioolot.cat/.

El regidor de Cultura i Eduació, Josep Quintana, va obrir les Jornades destacant la importància de fer aquest pla després d’haver unit les dues àrees a nivell d’Ajuntament. Un pla que, segons Quintana, “ha de marcar unes línies mestres i clares, i unes prioritats perquè el treball conjunt de Cultura i Eduació no només suma sinó que multiplica”.

Tot seguit, Tena Busquets ha acompanyat Alfons Martinell a la conversa “Cultura i educació: de la indiferència a la coincidència”, en la qual han posat de manifest la gran relació entre els dos àmbits i la necessitat d’apropar-les i trobar una manera de funcionar conjuntament.

La Consellera d’Educació, Anna Simó, va participar a les Jornades felicitant la ciutat d’Olot per emprendre un Pla de Cultura i Educació. “Les polítiques educatives i culturals tenen el poder de reaquilibrar motxilles. Tenen una gran capacitat transformadora.”, va dir.

A continuació, els assistents van començar un treball en grups per identificar els punts forts i els punts dèbils que té la ciutat d’Olot en temes culturals i educatius i, tot seguit, es van identificar els reptes.

Xavier Fina, responsable de d’icc-consultors, empresa que coordina l’elaboració del Pla de Cultura i Eduació, va tancat la Jornada amb un resum de les idees principals que se’n van extreure.

Entre els participants hi havia persones vinculades als centres educatius de la ciutat, de l’Escola de Música i de l’Escola Municipal d’Expressió, representants d’entitats, artistes, responsables i treballadors d’empreses vinculades amb els sectors culturals i educatius i ciutadania a nivell individual.