S’hi podrà veure obra de tot tipus d’Anna Manel·la que va donar forma a un univers artístic personal i molt reconeixible i amb una alta capacitat de connexió amb el públic.

 La mostra, que porta per títol “Si jo pogués. Anna Manel·la (1950-2019)” s’inaugura el dissabte 3 de setembre i es podrà veure fins al 15 de gener de 2023 a la Sala Oberta i a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa.

 A més de l’exposició, s’ha fet una tasca de recerca d’obra de l’artista olotina amb la qual s’han identificat més de 350 peces.

Anna Manel·la va ser una artista multidisciplinària que va donar forma a un univers artístic profundament subjectiu, personal i molt reconeixible, però amb una gran capacitat de comunicació i connexió amb el públic a un nivell visual, mental i emocional. Des dels inicis de la seva trajectòria, a finals dels anys setanta, la seva obra es va desplegar mantenint alhora una gran coherència interna temàtica i estètica, i transformant-se contínuament a la recerca de les formes més afinades d’expressió dels motius que li eren propis. En aquesta exposició no es presenta la seva obra a partir d’un discurs històric i cronològic, sinó posant de relleu aquesta unitat interior i la seva perseverança en el tractament reiterat d’una sèrie d’elements i formes.

La voluntat és mostrar la personalitat artística d’Anna Manel·la com un tot valorant la capacitat que té d’establir i mantenir un centre a l’entorn del qual es va desplegant la seva poètica.

S’hi podran veure juntes obres que no es van exposar mai plegades i que fins i tot pertanyen a moments temporals distants, i això fa possible un diàleg que fins ara no s’havia produït.

La pràctica artística de Manel·la es va centrar en la pintura fins l’any 1993, aproximadament, i en l’escultura a partir d’aquell moment, sense deixar mai de banda el dibuix i l’obra sobre paper, i fent incursions en altres mitjans com el gravat, el llibre d’artista i la instal·lació. Fou una artista completament professional i absolutament dedicada a la seva feina i a la seva família, des del moment que va començar la trajectòria creativa (va fer la primera exposició individual el 1981). La seva personalitat artística va ser valorada des del principi per la seva individualitat, més encara en un context artístic molt marcat pel pes de la coneguda com “Escola d’Olot”, i va gaudir d’un ampli reconeixement crític i de públic; amb tot, la seva obra és massa poc coneguda fora de les comarques gironines. El seu treball sorgeix de les experiències personals i del fet de ser una dona nascuda en un moment històric i en un context geogràfic molt determinats, però és capaç de transcendir el terreny d’allò privat per connectar amb vivències comunes i identificables per tots nosaltres.

“Anna Manel·la (1950-2019). Si jo pogués” pren el títol d’una de les seves pintures més emblemàtiques, i alhora fa referència a la seva feina com a artista, entesa com una recerca sense fi per aconseguir alguna mena de perfecció que ella sabia que era essencialment inabastable, però que mai no va deixar de buscar.

UNA RECERCA AMB LA QUAL S’HAN IDENTIFICAT MÉS DE 350 OBRES DE L’ARTISTA

Durant mesos s’ha treballat en un recull d’obra de l’Anna Manel·la i s’han pogut identificar més de 350 peces. Això ha permès tenir una visió més completa del seu treball. Es tracta d’obres de tots els formats que va treballar: pintura, dibuix, gravat, peces de tècnica mixta (collages, capses, llibres d’artista,…), escultures, escultura pública i instal·lacions i obres efímeres.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ

Instal·lació: Trepig. Recordant la instal·lació artística d’Anna Manel·la al Firal d’Olot de 1993 – Del 26 de setembre al 30 d’octubre al Pati de l’Hospici

Anna Manel·la va ser la primera convidada, l’abril de 1993, a presentar un projecte en el marc de la iniciativa “L’artista del mes”, una proposta del col·lectiu Amics d’Olot per tal de promoure la presència de les arts en l’espai públic. Manel·la va preparar una sèrie de figures en paper a mida natural que havien de ser enganxades al Firal, a terra. El dissabte 3 d’abril, a la tarda, va instal·lar-les, però aquella mateixa nit les figures ja van ser destrossades. El 13 d’abril en va col·locar una segona versió feta de fusta, però al cap de tres dies ja s’havien fet malbé una altra vegada. Hem volgut presentar aquí un homenatge a aquest projecte fallit, recreant algunes d’aquestes figures i acompanyant-les de fotografies del muntatge i del text que la mateixa artista va escriure per a la publicació que va recollir el conjunt del projecte. Manel·la hi reconeix el disgust que va sentir en veure la peça malmesa, però també la dimensió poètica de la desaparició de les imatges.

Visites guiades, a càrrec de la comissària de l’exposició Ma Lluïsa Faxedas

  • Dissabte 1 d’octubre, a les 12 h
  • Dissabte 12 de novembre, a les 12 h

Espectacle familiar

Sense lluna, a càrrec de la Companyia Samfaina de Colors inspirat en l’univers d’Anna Manel·la

Diumenge 4 de desembre, 17 h, Teatre Principal d’Olot