L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot va decidir no convocar l’edició 2018 dels premis literaris amb l’objectiu de replantejar un certamen amb més de cinquanta anys d’existència. En aquest sentit, el proper dissabte 16 de juny tindrà lloc a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa la jornada “Repensem els Premis Literaris Ciutat d’Olot”, una trobada matinal per debatre sobre quina és la millor manera de donar suport a la creació i l’edició en català des d’una ciutat de les característiques d’Olot. S’ha convidat a participar d’aquesta jornada tot un seguit de professionals vinculats a l’àmbit de les lletres, que aportaran la seva visió sobre el suport a la creació i l’edició a través de premis i sobre altres fórmules possibles de foment d’aquest àmbit. L’acte s’iniciarà amb una exposició a càrrec dels ponents principals, entre els quals hi haurà Montse Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana; Guillem-Jordi Graells, membre i expresident de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, i Albert Soler, cap de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Granollers. Seguidament, s’obrirà el torn de paraula al públic, entre el qual figuraran persones directament vinculades als Premis Literaris Ciutat d’Olot, així com ciutadania interessada a debatre sobre aquesta qüestió. L’objectiu és obtenir una visió tan transversal i àmplia com sigui possible.

Més de mig segle de Premis Literaris Ciutat d’Olot posen de manifest la voluntat de l’Ajuntament de donar suport als escriptors i editors en llengua catalana. Partint d’aquesta premissa, enguany s’ha cregut oportú debatre sobre quina podria ser la millor manera de fomentar la creació per a un municipi com Olot, en un moment en què a Catalunya conviuen més de set-cents guardons d’aquesta mena. Els Premis Literaris Ciutat d’Olot, instaurats el 1967, han anat variant quant a categories i dotació al llarg dels anys. El 2002 l’Ajuntament d’Olot, a través de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, en va assumir la gestió, i des de llavors es convocaven tres categories: el Premi Marian Vayreda de Prosa Narrativa, el Premi Joan Teixidor de Poesia, haikus en línia, i el Premi de Novel·la Juvenil.

La jornada de reflexió portarà a Olot representants dels diferents àmbits implicats en la creació i l’edició en llengua catalana: autors, editors, llibreters, membres de jurats de premis literaris i entitats promotores de premis, entre d’altres. Entre els ponents principals hi haurà Montse Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana; Guillem-Jordi Graells, membre i expresident de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, i Albert Soler, cap de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Granollers. Seguidament, s’espera que la resta dels assistents, entre els quals figuraran també professionals de l’entorn olotí relacionats amb la creació i l’edició, així com ciutadans interessats en la qüestió, enriqueixin el debat.

Repensem els Premis Literaris Ciutat d’Olot ha de servir per recollir una àmplia diversitat d’opinions al voltant de quina és la millor manera de donar suport a la creació literària i a l’edició en llengua catalana des d’un municipi mitjà com Olot. Les aportacions recollides permetran als responsables polítics decidir sobre la conveniència de reformular els premis o d’establir nous sistemes que puguin aportar valor i suport a l’àmbit de les lletres a Catalunya que no passin per la convocatòria d’uns premis a la manera convencional.