Acord entre la família Blasco Cardona i els Museus d’Olot per estudiar a fons les diferents peces de la col·lecció Blasco Cardona i, posteriorment, decidir quines entren a formar part del fons del museu.

La família havia reunit una important col·lecció de peces d’art religiós a l’antiga rectoria de la Vall d’en Bas.

Acord entre la família Blasco i els Museus d’Olot per estudiar desenes de peces d’imatgeria religiosa i, posteriorment, decidir quines entren a formar part del fons dels Museus d’Olot. La col·lecció Blasco Cardona està formada per més d’una vintena de capelles amb marededéus del segle XIX i d’altres imatges de Sants, algunes de les quals fetes en tallers olotins. També inclou diversos objectes diversos relacionats amb el món religiós.

L’avi d’Andreu Blasco i la seva esposa havien reunit una important col·lecció d’art religiós a l’antiga rectoria de la Vall d’en Bas. Amb la intenció de preservar la memòria i els esforços del seu avi, Andreu Blasco va voler que la col·lecció acabés en mans públiques i la va oferir als Museus d’Olot.

Tècnics dels museus estudiaran les peces i decidiran quines entren a formar part del fons del museu i quines es podrien exposar al Museu dels Sants. Pel que fa a la resta de peces, els Museus d’Olot ajudaran a la família a trobar-los una nova destinació.