Des de l’Ajuntament s’ha dut a terme una modernització de les instal·lacions tècniques i dels equips escènics del Teatre Principal d’Olot.

Les adaptacions també aspiren a fer del Teatre un edifici més sostenible. 

L’Ajuntament d’Olot ha dut a terme una modernització i adequació a la normativa dels equipaments escenotècnics del Teatre Principal d’Olot. Amb una inversió de 192.834,47 € i un ajut de 105.606 €, les reformes han servit per actualitzar la tecnologia i els equips escènics per adaptar-los a les necessitats funcionals de l’equipament a nivell artístic, per garantir la normativa de seguretat i qualitat i per afavorir la sostenibilitat ambiental de l’edifici a partir de la reducció de consums.

Mitjançant el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pel fons Next Generation EU, s’han modernitzat les infraestructures d’arts escèniques i musicals del Teatre mitjançant l’adquisició i la instal·lació de cinc barres motoritzades, un projector làser de 13.000 lúmens i un sistema de seguiment i comunicacions en xarxa. També s’ha substituït el sistema de comunicació sense fil del Teatre Principal per un de més actual, s’han instal·lat equips retràctils anticaigudes accidentals, s’ha adquirit una nova taula de so i un nou sistema de control de so i s’ha posat en marxa la redacció del Pla de Director Escenotècnic.

Per altra banda, també s’han pres mesures per fer del Teatre un espai més sostenible, amb l’adquisició de material lumínic de tecnologia tipus LED per a les làmpades de l’escenari i de la Sala La Carbonera, una mesura que ajudarà a reduir el consum energètic i que farà del Teatre un edifici més respectuós amb el medi ambient.