A J. Henry Dunant

A J. Henry Dunant
Rosa Serra Puigvert

 

DATA D’INAUGURACIÓ
28 de març de 2004

TEMA
Homenatge

MATERIAL
Bronze

MIDES
190 x 38 cm

FORMA D’INGRÉS
Donació

FONT D’INGRÉS
Rosa Serra Puigvert

UBICACIÓ
Creu Roja d’Olot (av. Hondures s/n), Pequín

El monument consta d’un gran cercle de pòrtland blanc, dret sobre un sòcol rectangular que realment fa de suport, a mode de paret, del bust del personatge a qui va dedicat el monument. Es tracta del fundador de la Creu Roja J. Henry Dunant. El bust, de tractament realista molt plàstic i sense excessiu detall –una de les primeres obres escultòriques de Rosa Serra-  ressalta amb força sobre el fons blanc.

S’inaugurà el 28 de març al migdia, als jardins de la nova seu de la Creu Roja d’Olot  (avinguda Hondures s/n). Es tracta de la restauració del bust del fundador de la Creu Roja, el suís J. Henry Dunant (1828 – 1910), obra de Rosa Serra, que estava situat davant la façana de l’ Hospital de Sant Jaume a l’antiga seu de l’entitat. En aquesta primera seu es va inaugurar el 19 d’octubre del 1975. El bust en qüestió va ser recuperat en mal estat després d’haver estat robat temps enrere. Com que hi havia molt d’espai davant la nova seu, es decidí complementar l’obra amb un pedestal. L’obra final es compon d’un gran cercle de pòrtland que actua com a suport del bust,  alhora que inclou diverses inscripcions i també el símbol de l’entitat.

 

INSCRIPCIONS

El cercle inclou el relleu de part de la creu símbol de l’entitat i les inscripcions: “J: HENRY DUNANT / fundador Creu Roja / 1828 – 1910” i “Març 2004”.

 

BIBLIOGRAFIA

La Comarca (Olot) núm. 1242 (1 abril 2004) portada i p.21.
El Punt (Girona) ( 30 març 2004).

També et pot interessar:


Torna a l'inici