Al treball

Al treball
Joan Ferrés Curós

DATA D’INAUGURACIÓ
8 de setembre de 1985

TEMA
Persones

MATERIAL
Bronze

MIDES
280 x 180 x 96 cm

FORMA D’INGRÉS
Donació

FONT D’INGRÉS
Generalitat de Catalunya & Ind. Pol. Pla de Baix

UBICACIÓ
Av. d’Europa – Ctra. de Sant Joan les Abadesses, P.I. Pla de Baix

Compon el grup una parella d’homes amb el tors al descobert. Un dels homes recolza la mà dreta en el mànec d’una pala que té al davant. L’altre home porta un cabàs ple de material. Són el símbol del món del treball i amb aquest esperit es va erigir el monument en aquesta entrada del polígon industrial d’Olot de l’avinguda Europa. El grup descansa sobre una base de pedra clara i aquesta està situada sobre un pedestal de pedra natural.

El monument  va ser  inaugurat el 8 de setembre de 1985 pel president de la Generalitat Sr. Jordi Pujol. El grup en bronze, obra de Joan Ferrés, es va fondre a la foneria Barberí i pesa 1.600 kg. Aquest projecte es va poder fer realitat mercès a les subvencions de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot i a la col·laboració d’ industrials del polígon.

L’escultor conserva dins la seva col·lecció personal un exemplar en guix d’aquest grup. També  es conserva un petit esbós que Ferrés modelà tres anys abans.

INSCRIPCIONS

Al lateral esquerra del pedestal hi llegim la inscripció següent: ESCULTURA DE JOAN FERRÉS I CURÓS / INAUGURADA EL DIA 8 DE SETEMBRE DE / 1985 PEL MOLT HBLE. PRESIDENT DE LA / GENERALITAT SR. JORDI PUJOL / ESSENT ALCALDE D’OLOT EL SR. PERE / MACIAS I ARAU. / AQUESTA OBRA HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A L’AJUNTAMENT D’OLOT / AL INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA / COL·LABORACIÓ DELS INDUSTRIALS / CONSTRUCTORS DEL POLÍGON / PLA DE BAIX”.

BIBLIOGRAFIA

“Una escultura de Joan Ferrés per al Polígon Industrial” La Comarca (Olot) núm. 301 (7 febrer 1985) p.7.
La Comarca (Olot) núm. 330 (19 setembre 1985) p.16.
JANER, E. Plàstica olotina actual. Diputació de Girona, 1981.
VERDAGUER, C. L’Escultura a Olot. Diccionari biogràfic d’autors. Olot, Edicions El Bassegoda 1987.

També et pot interessar:


Torna a l'inici