Joan Pere Fontanella

Joan Pere Fontanella
Miquel Blay Fàbrega

DATA D’INAUGURACIÓ
20 d’abril de 1991

TEMA
Homenatge

MATERIAL
Bronze

MIDES
182 x 129 x 133 cm

FORMA D’INGRÉS
Adquisició

FONT D’INGRÉS
Ajuntament d’Olot

UBICACIÓ
Passeig de Barcelona, Eixample Malagrida

Representació del jurisconsult i polític olotí de prestigi internacional Joan Pere Fontanella (1575-1649?). Cursà la carrera de lleis a la Universitat de Barcelona on exercí d’advocat. Actuà sovint com a assessor jurídic de la Generalitat i del Consell de Cent i feu d’ambaixador d’aquestes institucions prop de la cort. La seva posició a favor de Catalunya va fer que se li negués repetidament un lloc a l’audiència reial. Després de l’avalot del Corpus de Sang, va ésser elegit conseller en cap de Barcelona quan ja comptava 65 anys, càrrec que mantingué fins al 1641.

En l’escultura el personatge vesteix toga de jurista que li arriba fins als peus i, malgrat que la figura està condicionada per una sèrie d’atributs corresponents al càrrec, aquests no resten frescor a l’obra. D’altra banda, Blay aconsegueix imprimir al jurista l’expressió palpable de la inquietud intel·lectual, característica específica que vol ressaltar. Al seu costat es representen els volums de les seves obres més destacades: De pactis nuptialibus sive Capitulis Matrimonialibus i Decissiones Sacri Regi Senatus Cathaloniae. Sota la cadira llueix el penó de Santa Eulàlia, patrona dels lletrats.
 
L’escultura descansa sobre un basament classicista del tipus altar , molt simple, situat sobre un sòcol circular de 33 cm d’alcària, segons projecte de l’arquitecte municipal Llorenç Panella.

El dia 5 de febrer de 1861 l’Ajuntament olotí havia acordat erigir un monument en memòria de Joan Pere Fontanella per integrar-lo al projecte de construcció d’una font al capdamunt del passeig Firal, que serviria per abastar d’aigua els veïns d’aquell indret. Aquest primer projecte no es va poder dur a terme sembla que per qüestions econòmiques, però el 1893 es tornà a reprendre la idea.  En aquella ocasió es proposà  directament l’encàrrec de l’escultura a l’escultor Miquel Blay, que llavors comptava 26 anys, i acabava de tornar a Olot després d’un temps de pensionat a París i Roma, i just quan havia aconseguit un gran èxit amb el grup Els primers freds. L’escultor es comprometé a lliurar l’escultura, per la qual va cobrar 4.000 pessetes, en el termini d’un any. Malgrat que Blay enllestí a temps l’obra i tot i que la peça s’exhibí a la segona exposició de Belles Arts de Barcelona, aprofitant que es tenia pensat fondre-la en bronze als tallers de Frederic Masriera, l’escultura va romandre molt temps a l’atri del Museu Municipal de Reproduccions de Barcelona en espera de poder resoldre els problemes econòmics i de manca de bronze, que impediren començar la fosa.
El 1907 l’escultura va tornar a Olot atès que en aquells moments semblava que la fosa es podia fer amb garantia a Can Barberí, però en aquesta nova oportunitat tampoc arribà a realitzar-se.
El 1951, el llavors alcalde d’Olot Pere Bretxa va decidí situar l’escultura de Fontanella de pedra artificial al passeig de Blay,  i fins s’encarregà la restauració a Albert Rosa. Quan tot estava a punt per fer la reproducció, arribaren ordres que prohibien l’execució d’aquesta escultura en concret, les quals motivaren l’elecció, en el seu lloc, del fragment d’una altra obra de Blay , el grup conegut com La lectura.
L’any 1976, després d’altres intents, es va fer per fi l’homenatge a Fontanella. Es decidí, però, fondre el bust obra de Celestí Devesa que formava part de l’escut del Centre Fontanella i situar  el monument al passeig del Bisbe Guillamet.
El 1990 va tornar a sorgir la idea d’erigir el monument de Miquel Blay . Finalment, la materialització de l’empresa, després d’un període tant dilatat de temps, serà possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Departament de Justícia de la Generalitat . El monument a Joan Pere Fontanella s’inaugurà el 20 d’abril de 1991.
La fosa de la figura es va fer a la foneria Barberí a partir del guix del mateix personatge que es conserva al Museu de la Garrotxa i després de ser restaurada per Joan Ferrés.

INSCRIPCIONS

A la part posterior de la peanya hi figura: EL MOLT HONORABLE SR. JORDI PUJOL / PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA / INAUGURA AQUEST MONUMENT A / JOAN PERE FONTANELLA / AMB MOTIU DEL SEU NOMENAMENT COM A CONSELLER EN CAP DE BARCELONA / ESSENT ALCALDE DE LA CIUTAT / L’ILLM. SR. PERE MACIAS I ARAU / OLOT 20 ABRIL 1991 7 OBRA ORIGINAL DE MIQUEL BLAY / RESTAURADA PER JOAN FERRÉS / FOSA A LA FONERIA BARBERÍ D’OLOT.

Al davant hi llegim : JOAN PERE FONTANELLA.

BIBLIOGRAFIA

Manual d’Acord i Actes de l’Ajuntament d’Olot. Arxiu Històric Comarcal d’Olot:
Acta 8 gener  1861
Acta 15 març 1861
Acta 30 abril 1861
Acta 2 juliol 1861
Acta 7 setembre 1861
Acta 2 octubre 1877
Acta 17 març 1893
Acta 3 maig 1893
Acta 29 setembre 1893
Acta 24 novembre 1893
Acta 6 abril 1894
Acta 4 juliol 1894
Acta 18 abril 1894
Acta 26 març 1907
Acta 9 abril 1907
Acta 18 març 1909
Acta 10 abril 1971
El Olotense (Olot) núm. 13 (5 agost 1877)
El Olotense (Olot) núm. 22 (30 setembre 1877)
El Eco de la Montaña (Olot) núm. 31 (29 gener 1893).
El Eco de la Montaña (Olot) núm. 76 (10 desembre 1893).
El Eco de la Montaña (Olot) núm. 89 (1 abril 1894).
L’Olotí (Olot) núm. 275 (12 març 1893).
L’Olotí (Olot) núm. 276 (19 març 1893).
L’Olotí (Olot) núm. 277 (25 març 1893).
L’Olotí (Olot) núm. 278 (2 abril 1893).
L’Olotí (Olot) núm. 283 (7 maig 1893).
L’Olotí (Olot) núm. 298 (20 agost 1893).
L’Olotí (Olot) núm. 332 (8 abril 1894).
Carta de Miquel Bla a Marià Vayreda  (27 juliol 1899) Biblioteca Marià Vayreda, Olot.
Catalech Exposició Regional Olotina 1900.
Expedient Monument a Joan Pere Fontanella. AHCO.
GRABOLOSA, R. Olot els homes i la ciutat. Barcelona,Ed. Selecta 1969.
La Garrotxa (Olot) núm. 1642 (8 maig 1971).
La Garrotxa (Olot)  (Nadal 1975).
La Garrotxa (Olot) núm. 1898 (4 juny 1976).
La Garrotxa (Olot) núm. 1899 (11 juny 1976).
Olot Misión (Olot) núm. 1052 (4 juny 1976).
Olot Misión (Olot) núm. 1053 (11 juny 1976).
BUSQUETS, J., CAPDEVILA, JM., FERRËS,P:, MONTURIOL, A., MURLÀ, J., PANELLA, Ll., SOLÀ-MORALES, JM: Homenatge d’Olot a Joan Pere Fontanella. Olot, Edicions Municipals, col·lecció rebost,1991.
La Comarca (Olot) núm. 605 (18 abril 1991) p.8.
MURLÀ GIRALT, J. “El monument a JP Fontanella fet per Miquel Blay” La Comarca (Olot) núm. 605 (18 abril 1991) p.18-20.
La Comarca (Olot) núm. 606 (25 abril 1991) p.1 i 9.

Torna a l'inici