L’Associació Plataforma d’Arts de Carrer (PAC) ha decidit atorgar el suport a la creació 2022, dotat amb 10.000 euros, a la proposta El valor de res de la Companyia Pagans. 

El jurat, format per les direccions artístiques de la PAC, de la qual formen part els festivals olotins SismògrafLluèrnia Circ a la plaça, ha valorat la capacitat de la companyia de dialogar amb l’espai públic i l’entorn natural des d’una mirada centrada en l’educació ambiental. També destaquen l’aptitud de generar peces site-especific que empren la tecnologia a favor del relat i no al revés.

Aquest reconeixement es fa des de la consciència de premiar el treball d’una companyia emergent que tot just està preparant la seva segona peça de carrer. Això, però, no ha condicionat al jurat a reconèixer la inquietud d’innovació i l’aposta per generar propostes de carrer des d’una mirada transdisciplinar. Cia. Pagans sap sap com teixir, en els seus projectes, la dramatúrgia tradicional dels contacontes amb els dispositius electrònics, a través dels quals, conviden al públic a passar de ser un mer espectador a convertir-se en el protagonista de l’obra.

El jurat no vol deixar de fer esment el compromís que la companyia té alhora de reivindicar els oficis tradicionalment atribuits a les dones que antigament eren mal vistos. La seva recerca en la tradició d’arrel els ha permès de treure de l’oblit aquestes professions per tal de recuperar-ne els valors.

Finalment, des de la PAC volen agrair a totes les companyies que s’han presentat en la tercera edició d’aquest certamen. En aquesta ocasió s’han rebut més de cinquanta projectes d’arts de carrer. El jurat n’ha valorat la gran qualitat i la capacitat de no conformar-se amb allò establert i fer propostes arriscades que donen valor al sector. 

Malgrat no haver estat seleccionades, cadascuna de les fires i festivals que formem part de la PAC coincideixen en valorar que tindran en compte les propostes rebudes i treballaran per ajudar-les a través de la programació als seus esdeveniments. 

La Plataforma d’Arts al Carrer

L’Associació Plataforma d’Arts de Carrer va néixer per agrupar sota un mateix sostre els festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de la seva programació.

La plataforma té com a principals fins donar visibilitat i comunicar l’activitat escènica al carrer que es fa a Catalunya, ja sigui, la dels membres associats o la d’altres entitats, companyies o institucions vinculades a les arts de carrer. A més, l’entitat també busca canals i espais on poder generar xarxa entre els mateixos associats o la resta del sector, per tal de realitzar projectes que treballin a favor del reconeixement i la visibilitat de les arts de carrer, com també busquen com transmetre les bones pràctiques en el sector. 

La 3a edició del projecte “Convocatòria de Suport per a Noves Creacions en Arts de Carrer”, suposa la consolidació d’un projecte ambiciós que vol ajudar de forma directe a les companyies residents a Catalunya, no només a triar endavant les seves produccions, sinó també, a donar-els-hi visibilitat per tal de fomentar-ne la contractació.

Entre altres accions que la plataforma està portant a terme cal destacar-ne la jornada sectorial d’arts de carrer, que es realitza de forma bianual o el projecte d’Anem al Carrer, el qual busca acostar les arts de carrer a les escoles.

Trobareu més informació a: www.artsdecarrer.cat