L’Associació Arts de Carrer, que acull entre altres el festival Sismògraf, el Lluèrnia i el Circ a la Plaça, ha presentat un Codi de Bones Pràctiques, un document on destaquen 10 punts reunits sota 3 grans apartats: la relació amb els artistes, la ciutadania i els esdeveniments.

Tots els signants es comprometen a respectar la llibertat creativa de l’artista, al fet que tots els espectacles estiguin avalats per un contracte i que els caixets siguin dignes per poder pagar tant als artistes com a tècnics. El codi també recull l’accés universal a les arts de carrer, respectar totes les normatives públiques locals, estatals i europees i garantir que la ciutadania pugui fer ús de l’espai públic. Els festivals es comprometen a ser transparents i facilitar a tothom la informació relativa a l’activitat, a mantenir un segell de qualitat i avaluar-ho amb indicadors rigorosos i a comunicar a la població les diferents activitats promogudes des de la plataforma.

El codi vol facilitar i defensar els drets dels artistes i de la ciutadania i evitar injustícies i pràctiques no recomanables entre tots els membres de la Plataforma Arts de Carrer. Per això tots els festivals que formen part d’Arts de Carrer es comprometen a aplicar-lo i confien que també es pugui aplicar en altres contextos i l’utilitzin altres festivals i institucions.

El Codi de Bones Pràctiques de l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer s’ha elaborat a partir d’una sessió de treball, on hi van col∙laborar tots els membres de la Plataforma Arts de Carrer. La proposta l’han signat tots els socis de l’associació.