L’Ajuntament d’Olot continua la modernització del Teatre amb l’adquisició i instal·lació de dues noves barres motoritzades a l’escenari

L’Ajuntament d’Olot ha instal·lat dues noves barres motoritzades a l’escenari del Teatre Principal d’Olot, en el marc del projecte de modernització i adequació a la normativa dels seus equipaments escenotècnics.  Amb una inversió de 43.975,22 € i un ajut de 20.000 a càrrec del Departament de Cultura de la Generalitat, les reformes han servit per continaur actualitzant la tecnologia i els equips escènics i adaptar-los a les necessitats funcionals de l’equipament a nivell artístic, per garantir la normativa de seguretat i qualitat i per afavorir la sostenibilitat ambiental de l’edifici a partir de la reducció de consums.

Aquesta inversió se suma a la realitzada durant l’any 2022, en què mitjançant el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pel fons Next Generation EU,  es van adquirir  i instal·lar  cinc barres motoritzades, un projector làser de 13.000 lúmens,  un sistema de seguiment i comunicacions en xarxa, adquirit una nova taula de so i un nou sistema de control de so, i material lumínic de tecnologia tipus Led.