Cerca actuacions artístiques contemporànies que hauran de tenir lloc la darrera setmana de maig de 2020, de manera simultània a les 10 ciutats que conformen la Xarxa Transversal, entre les quals Olot.

Les candidatures podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2019 a les 14 h.

Després de l’èxit de la primera edició, el Consorci Transversal obre un nou concurs per tal de seleccionar un projecte inèdit de creació artística vinculat a les arts visuals, que reflecteixi la implicació i la relació amb el territori i els municipis participants.

El concurs s’adreça a comissaris o col·lectius professionals i cerca actuacions artístiques contemporànies que hauran de tenir lloc o bé iniciar-se a la darrera setmana de maig de 2020, de manera simultània a les 10 ciutats que conformen la Xarxa, entre les quals hi ha Olot. Es podran portar a terme tant a l’espai públic com en espais no convencionals, així com també als espais d’exhibició habituals com són les sales i els museus municipals.

La dotació econòmica serà de 5.000€ per a l’equip comissarial i de 33.000 per a la producció, execució i comunicació del projecte; les candidatures podran presentar-se fins les 14 h del 30 de setembre de 2019 i el guanyador s’anunciarà abans del 30 de novembre de 2019.

Les ciutats que conformen el consorci col·laboren impulsant projectes conjunts, comparteixen un seguit de valors en favor de la promoció i defensa de la cultura i es beneficien dels avantatges del treball en xarxa. Amb voluntat de desenvolupar un treball de xarxa i intermunicipal, les ciutats de Transversal segueixen apostant per l’art contemporani, reivindicant la seva presència arreu del territori català. Les seves produccions en l’àmbit de les arts visuals es porten a terme cada dos anys i, com ja es va fer en la primera edició del 2017, la fórmula segueix sent la de convocatòria pública, per tal de vehicular una diversitat més gran de propostes, a banda de redundar en la transparència i gestió oberta de les institucions.

Els municipis que integren la Xarxa Transversal són: Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú.

Més informació