Primera reunió de la comissió per a la redacció del pla de ciutat de biblioteques d’Olot, que ha d’estudiar la ubicació de la segona biblioteca de la ciutat. Des d’ara fins el juny, aquest grup de treball estudiarà diverses opcions i proposarà quin és el millor lloc on situar la segona biblioteca, ja sigui un edifici de nova creació o la rehabilitació d’un espai ja existent. La comissió redactarà una proposta que a la tardor el ple municipal haurà d’aprovar, rebutjar o esmenar.

El Mapa de lectura pública de Catalunya estableix que a la ciutat li calen més metres de biblioteca. El pla que redactarà aquesta comissió ha de resoldre la ubicació de la segona biblioteca i quins serveis ha d’oferir. El document definirà com ha de ser una biblioteca del segle XXI, posant de manifest com hauran de ser els diversos espais, quins serveis s’hi afegiran i quines activitats s’hi podran dur a terme. La voluntat és ampliar les funcions que actualment desenvolupa una biblioteca, incloent-hi també un fort accent social, amb un equipament que actuï també com a ateneu, punt de trobada i relació social.

La comissió està formada per l’alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas; el regidor de Cultura, Pep Berga;  el regidor de planificació urbanística, Josep Gelis; el regidor d’ERC Josep Quintana; el director de l’Institut Municipal de Cultura, Ricard Sargatal; el director de l’àrea d’urbanisme, Ramon Prat; la directora de la Biblioteca Marià Vayreda, Carme Simon; la cap del servei de biblioteques de la Diputació de Girona, Carme Renedo; el responsable de planificació del Servei de Biblioteques de la Generalitat, Javier Nieto; així com treballadores de la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i de la Diputació de Girona.