Servirà de guia en el procés de redacció del projecte arquitectònic de l’edifici, que s’ha d’ubicar a Can Sacrest.

La nova biblioteca d’Olot, que s’ha d’ubicar a la zona de Can Sacrest, al barri del Carme, va fent passos endavant. Aquest matí s’ha reunit per primer cop la comissió tècnica que ha de redactar el pla funcional de la nova biblioteca.

Aquest pla ha de servir per satisfer de la millor manera possible les necessitats dels usuaris i definir els serveis i les experiències que es vol oferir a la ciutadania. El document final servirà de guia en el procés de redacció del projecte arquitectònic de la biblioteca, ja que detallarà les especificitats més concretes que ha de tenir l’edifici. El redactat es basa en el Pla de Biblioteques d’Olot, aprovat pel Ple municipal l’any 2018.

A la reunió hi han assistit tècnics municipals de les àrees de Cultura i educació i d’urbanisme, tècnics del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, responsables del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i també de la secció de planificació i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Primera reunió del pla funcional de la nova biblioteca.