L’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot promou una enquesta destinada als professionals del sector cultural i creatiu per conèixer les especificitats d’aquest sector i el pes que té a la nostra comarca.

Fa mesos que s’està treballant en un estudi amb aquest objectiu però hi ha molts professionals que, tot i formar part d’aquest sector, no han estat detectats

L’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot va iniciar fa mesos un projecte per conèixer el pes del sector cultural i creatiu a la comarca de la Garrotxa. L’estudi, inclou tant artistes i professionals autònoms, com empreses del sector i vol dirigir la mirada, sobretot, en l’impacte econòmic que generen. Sota el paraigües de sector cultural i creatiu, l’estudi es dirigeix tant als àmbits tradicionals de la cultura com a les activitats creatives relacionades amb l’arquitectura, la publicitat, els videojocs o el disseny.

En aquests mesos de treball ja s’han aconseguit moltes dades però els responsables de l’estudi pensen que hi ha molts professionals del sector que no s’han pogut localitzar i per això es fa aquesta crida per detectar-los i demanar-los que responguin l’enquesta. Es dona el cas, també, que s’ha detectat que hi ha un gran nombre de professionals del sector que s’han traslladat a viure a la Garrotxa en els últims temps.

L’objectiu de l’estudi és visibilitzar la importància d’aquestes activitats i tenir dades objectives per orientar les polítiques culturals de la ciutat. Es tracta d’un sector que ha anat adquirint rellevància al llarg de les darreres dues dècades a Europa, en què l’evolució cap a un creixement sostenible ha fet créixer l’interès pels sectors basats en l’art i la creativitat. Cal tenir en compte també, que les activitats culturals i creatives són importants tant a nivell econòmic, per la generació de riquesa i llocs de treball, com a nivell social, per l’aportació que fan en termes de cohesió, dinamisme cultural i enriquiment personal.

L’estudi també servirà per avaluar l’impacte de la Covid-19 al sector i com es valora la recuperació.

L’enquesta, que és anònima, es pot respondre a través d’aquest enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdj5oG7K4oGz4-tWdxbxDA0QRNgR9SNSH09tPacDCS2VgW6w/viewform

L’estudi s’emmarca en una iniciativa conjunta de Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals que aplega ciutats mitjanes de Catalunya que col·laboren en l’àmbit de la cultura.