fbpx
EXPOSICIONS

#matrixcultura_2050: la ultraciutat

Livemedia

10 de març - 31 de març de 2022, Can Trincheria

#matrixcultura_2050: la ultraciutat

Com a part del flux de treball de MATRIX CULTURA_2050 Livemedia presenta #matrixcultura_2050: la ultraciutat, un assaig audiovisual – i també una storyline  per un relat de la cultura i la sostenibilitat – creat i realitzat a Olot i la Garrotxa.

El punt de partida és la noció d’una futura ultraciutat: la ultraciutat és al mateix temps urbana i rural, abasta el que és natural, es ecologia. Està distribuïda, és un sistema de globalització instantània. És un vehicle dinàmic que conjuga la velocitat, la visió, l’exotisme, el sentit de pertinença i el cos social. La ultraciutat és també la projecció i materialització de la nova era emergent “connectada i intel·ligent” atravessada per la revolució digital. Partint dels escrits de Paul Virilio, una ramificació del global village de Marshall McLuhan.

…per respondre, per imaginar | l’aire és silent… elèctric o nomàdic  – tots som recol·lectors d’informació…

ubiquament connectats | l’aire és silent…

Una creació d’Andrew Colquhoun i Maria Escobedo.

Música original de Mark Cunningham.

Podeu veure part de l’itinerari de treball que ens ha portat fins aquí a: https://matrixcultura2050.substack.com/p/matrix-cultura-2050-a-olot-i-garrotxa


Activitats Relacionades:

Go to Top