L’Associació Plataforma d’Arts de Carrer, de la qual formen part els festivals olotins Sismògraf, Lluèrnia i Circ a la plaça, presenta la seva primera beca de Suport a una Nova Creació en Arts de Carrer, dotada amb 5.000 euros. Els projectes es poden presentar del dia 8 d’octubre de 2018 al dia 2 de novembre de 2018.

Aquesta beca vol donar suport i visualitzar les arts de carrer, apostant per les noves produccions d’aquelles companyies de teatre, circ, dansa, clown, titelles, arts visuals i treballs transdisciplinars que tenen com a escenari el carrer.

El jurat que triarà la proposta guanyadora es reunirà el dia 9 de novembre i estarà format per les direccions artístiques dels esdeveniments que formen part de l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer. Valorarà la qualitat artística de la proposta, la seva viabilitat tècnica i econòmica, la presència d’altres coproductors i la diversificació en el finançament del projecte

L’Associació Arts de Carrer reuneix els festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a eix conductor principal de la seva programació. Entre les seves finalitats, destaca el foment dels espais de reflexió entorn de les arts de carrer. En aquest sentit, promou jornades, publicacions i estudis per tal de posar en valor els creadors, les seves produccions artístiques i les relacions entre artistes, festivals, espectadors i ciutadania en general. Recentment ha elaborat un codi de bones pràctiques per defensar els drets dels artistes i de la ciutadania.

Les bases i el formulari es podran descarregar al web www.artsdecarrer.cat