Diversos documents estan a disposició de tothom de manera online.

Es poden descobrir les sorprenents històries que amaguen alguns documents, consultar la premsa des de l’any 1808, o llegir milions de documents digitalitzats, datats des de l’any 845 fins a l’actualitat

Durant aquests dies de confinament, els arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya posen en valor les eines virtuals i els recursos digitals que durant els darrers anys han creat per posar a l’abast de la ciutadania el ric patrimoni documental que custodien. Sota l’etiqueta #arxiusacasa, donen difusió a tots aquests recursos a través dels perfils de les xarxes socials. Gràcies a tots aquests continguts digitals, es poden descobrir les sorprenents històries que amaguen alguns documents, consultar la premsa històrica des de l’any 1808, o llegir milions de documents digitalitzats, datats des de l’any 845 fins a l’actualitat.

Els arxius de la Xarxa disposen d’una pàgina web. En aquest espai es pot obtenir més informació de l’arxiu de cada comarca: les dades generals i els serveis que ofereixen, el quadre de fons (232 en el cas de la Garrotxa), la memòria anual, les línies estratègiques, el registre d’eliminacions i l’agenda d’activitats, entre altres aspectes. Cada arxiu presenta una selecció de documents, que en el web de la Garrotxa inclou un fragment d’un poema del trobador Folquet de Marsella que figura en un manual de la notaria de Santa Pau del segle XIII.

El web també és l’espai on es presenten exposicions sobre els fons, galeries d’imatges o vídeos divulgatius particulars de cada arxiu, com, per exemple, sobre la restauració del document Era Querimonia (Arxiu General d’Aran) o les exposicions virtuals Exposicions i banyistes (Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany) o Els ninots de l’escrivà (Arxiu Històric de Girona). L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi té un documentadíssima pàgina web dedicada a la figura de l’interiorista, dissenyador i fotògraf Sadurní Brunet (Vallirana, 1886-Olot, 1958), el fons documental del qual custodia, amb nombroses il·lustracions i un vídeo divulgatiu.

Des del portal web dels arxius comarcals també s’han posat a disposició dels ciutadans les visites virtuals als arxius. D’aquesta manera, es poden conèixer els espais que habitualment són d’accés restringit per al públic i accedir a alguns continguts digitals. L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa és un dels vuit arxius comarcals que té disponible aquesta visita virtual.

El web també dona accés a les publicacions de cada un dels arxius, tant les monogràfiques com les periòdiques. En el de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa es pot consultar la fitxa catalogràfica de totes les publicacions que ha anat editant al llarg del temps i consultar en línia bona part de la col·lecció del butlletí cultural mensual El Cartipàs (des del número 40, publicat el mes de març de 2010, fins al número 127, que va sortir a la llum aquest mes de març).

Els recursos per als investigadors són una de les eines més útils que ofereixen els webs dels arxius comarcals. El primer és Arxius en Línia, una aplicació del Departament de Cultura que permet fer recerques sobre el contingut dels fons documentals que es custodien als arxius comarcals i alguns municipals. S’hi inclouen les descripcions de milers de documents, però també les imatges digitalitzades de molts d’ells. En el cas de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa es poden consultar el Llibre de Privilegis de la vila d’Olot, els llibres d’acords municipals de l’Ajuntament d’Olot i altres quinze municipis de la comarca i el llibre registre d’entrades i sortides de la clínica militar instal·lada a l’Escola Pia d’Olot a finals de la Guerra Civil.

L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa disposa d’un Cercador d’Imatges que dóna accés a les fotografies dels diferents fons i col·leccions que conserva a mesura que són objecte de digitalització i de descripció. Entre els fons ja accessibles, destaquen els d’alguns estudis fotogràfics olotins ja desapareguts, com el de Fotografía Gotarde (1890-1953) o el de Joan Antoni Satorre Tomàs (1959-1969), i les més de dues mil cinc-centes imatges de la col·lecció de Josep M. Dou Camps, que constitueixen una autèntica crònica gràfica de la ciutat d’Olot des de finals del segle XIX fins al darrer quart del segle XX, en diferents àmbits, especialment l’evolució urbana. D’aquest home polifacètic es pot consultar també l’àlbum “Records d’excursió”, gairebé 1.800 imatges que recullen el testimoni gràfic de les excursions que va fer entre 1922 i 1972 a diferents indrets de la Garrotxa i de les zones veïnes. Una autèntica delícia per contemplar i gaudir sense presses durant aquests dies de confinament.

Des del web de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa es pot accedir també al Catàleg del fons musical de l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot, elaborat pels musicòlegs Josep Maria Gregori i Carme Monells en el marc del projecte IFMuC (Inventari dels Fons Musicals de Catalunya). El fons conté gairebé 2.500 documents (partitures manuscrites, llibres corals i impresos) compresos entre els segles XVII i XX.

Un altre dels recursos més valorats pels investigadors que ofereix la Xarxa d’Arxius Comarcals és XAC Premsa, l’eina de consulta de la premsa històrica local i comarcal digitalitzada pels diferents arxius comarcals i municipals, que facilita als usuaris dels arxius l’accés a les capçaleres de premsa d’àmbit local i comarcal, amb més d’1.300.000 pàgines digitalitzades. En aquest cas, no hi figura l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, però la premsa de la comarca (1859-2029), bona part de la qual es conserva en aquest centre, es pot consultar en línia al repositori Regira, de la Diputació de Girona. Altres eines bibliogràfiques i hemerogràfiques accessibles des dels webs dels arxius comarcals són ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) i RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert).

La major part dels arxius comarcals són presents a les xarxes socials. Durant aquests dies de confinament, la seva activitat s’ha intensificat i han donat a conèixer els recursos digitals que s’han apuntat en aquest text. Els comptes de Twitter i Instagram de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a més, han donat a conèixer documents relacionats amb altres pandèmies locals i s’han obert a la participació ciutadana demanant la col·laboració per a la identificació de fotografies o proposant un joc de preguntes sobre història local.

L’oferta de recursos digitals dels arxius comarcals no s’acaba aquí. Els enllaços i la informació sobre les eines citades, i moltes més, es poden trobar en el web de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

Visita el web de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa