TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A L’AJUNTAMENT D’OLOT

L’Ajuntament d’Olot vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable dels tractaments efectuats és l’Ajuntament d’Olot, amb seu al:

Carrer Passeig Bisbe Guillamet, 10 | 17800 | Olot
Tel. 972 279100
atencioalciutada@olot.cat
www.olot.cat

PERSONA DELEGADA DE PROTECCIÓ DE DADES

La persona responsable en matèria de protecció de dades vetlla perquè l’Ajuntament d’Olot compleixi correctament la normativa de protecció de dades. S’hi pot contactar mitjançant correu electrònic a l’adreça dpd@olot.cat, per via escrita adreçada a passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 | Olot, o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot: www.olot.cat o bé contactant al telèfon 972 27 91 18.