Cultura i educació per fer ciutadans crítics i compromesos

L’Institut Municipal de Cultura d’Olot i l’Institut Municipal d’Educació de la Ciutat treballen en propostes culturals i educatives.