fbpx
Àgata Losantos, editora i mediadora literària, coordina el Festival MOT de Literatura Girona-Olot des de l’any 2016. A aquesta tasca s’hi ha sumat, des del 2019, el MOT INS, una deriva del MOT adult que, com el seu germà gran, vol fomentar i socialitzar la lectura literària per convertir-la en una experiència enriquidora i positiva.
En quin moment, des del Festival MOT, considereu que podria ser interessant fer un MOT per a joves?

El 2018, a la reunió de valoració del festival, vam plantejar la idea d’abordar públics més joves, no només perquè havien de ser el futur públic del MOT adult, sinó sobretot per enriquir la seva experiència lectora com a joves. Aquesta primera idea es va materialitzar el 2019, amb el primer MOT INS, que va tenir lloc a Olot amb quatre centres de la comarca i prop de cent cinquanta alumnes de secundària inscrits. Enguany també es fa a Girona.

En què consisteix exactament el MOT INS?

Es tracta d’una matinal de tallers diversos relacionats amb la creació a partir de la paraula i la imatge. Aquestes activitats van precedides d’una conversa de tipus més teòric, mentre que després dels tallers es fa una trobada de valoració en què es mostren els processos de creació desenvolupats durant la matinal

Amb quines entitats o organismes establiu sinergies?

El MOT INS és, en efecte, un projecte de col·laboració. Va sorgir arran del treball conjunt del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de la Garrotxa i el mateix festival. I també cal destacar l’entusiasme dels professors implicats, que són capaços de transmetre’l als seus alumnes, majoritàriament de segon cicle de secundària, perquè s’hi apuntin.

De quina manera busqueu les propostes per oferir-los?

Tant des del CRP, com els mateixos professors, com des del festival estem al dia de les propostes d’activitats relacionades amb la creació que van sorgint, o bé en dissenyem de pròpies i busquem la persona adient per executar-les.

Què ha de tenir una proposta perquè sigui susceptible de formar part del MOT INS?

La voluntat del MOT INS és mostrar la literatura com una font d’activitats lúdiques, creatives, que serveixen per expressar la nostra individualitat a través de múltiples plasmacions possibles i per reflexionar-hi. Per aquest motiu, els tallers tenen tots components experiencials, pràctics i creatius.

Els joves són receptius a les propostes?

Els tallers toquen múltiples disciplines i habilitats, de manera que és fàcil trobar-ne que s’ajustin als interessos dels nois. La diversitat és amplíssima: des de la ficció digital a la literatura eròtica, passant per les corrandes, la videopoesia, els itineraris literaris o la fotoficció. I enguany, per a la conversa inicial, hem convidat la Marta Cava, una bibliotecària d’un institut de secundària experta en literatura juvenil, que tindrà una conversa amb joves lectors d’instituts.

Quina relació consideres que tenen els joves amb la literatura?

Si parlem d’adolescència, sovint les prioritats són la socialització i fer front als grans canvis que venen, així com a les exigències acadèmiques. Està demostrat que hi ha una davallada en el nombre de lectors a partir de 3r d’ESO. En alguns casos pot ser que es recuperin els índexs de lectura, però és cert que lamentablement quatre de cada deu adults no llegeix mai per plaer.

Què creus que es podria fer perquè el binomi joves-llibres s’enfortís?

Perquè algú consideri la lectura literària com una activitat que el defineix cal que hi estableixi una vinculació emocional: el lector ha
de veure que la literatura parla d’ell, l’interpel·la, el fa patir i riure, i l’ajuda a entendre el món. Així doncs, tant en l’àmbit familiar com acadèmic i social hem de poder oferir activitats que fomentin aquest nexe.

Hi ha altres referents de festivals com el MOT INS en l’àmbit estatal?

A Catalunya, des del FLIC Festival i el CCCB, es fan activitats molt interessants que relacionen lectura, creació i joves, mentre que a l’Estat espanyol hi ha el projecte Mandarache, a Cartagena, entre d’altres. Tot i així, pel que jo conec, aquesta concentració d’activitats i alumnes en un matí que oferim a Olot i Girona és excepcional.

Àgata Losantos, coordinadora del MOT.
Més informació

NOTÍCIES RELACIONADES

Go to Top