El diàleg interreligiós i la cultura de pau

Article de Francesc Torradeflot per l'itinerari de "Creences i religions".